Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s odesláním poptávkového formuláře z webových stránek

podle čl. 13 Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

1. Správcem Vašich osobních údajů je REV servis ZZ s.r.o., IČ27774392, který lze kontaktovat:

 • písemně: Hlavní třída 843/54 Ostrava - Poruba
 • telefonicky: +420 603 205 611
 • e-mailem: ilona.cernikova@seznam.cz

2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny k vedení obchodní komunikace v souvislosti s nabídkou produktů a služeb.

3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zpracování nabídky na uzavření smlouvy o dílo na žádost subjektu údajů, případně poskytnutí jiných služeb.

4. Kategorie příjemců osobních údajů:

 • poskytovatelé webových služeb,
 • poskytovatelé cloudových služeb.

5. K předání osobních údajů příjemci ve třetí zemi, resp. mezinárodní organizaci NEDOCHÁZÍ.

6. Doba uložení osobních údajů se řídí dobou trvání práv a povinností souvisejících s danou poptávkou.

7. Práva subjektu údajů dle příslušných ustanovení Nařízení:

 • právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu svých nepřesných osobních údajů,
 • právo na výmaz svých osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů v případech, kdy jej Nařízení umožňuje,
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na něm založeno,
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je podmínkou pro zpracování nezávazné nabídky. Neposkytnutí údajů, představuje překážku k zpracování nezávazné nabídky.

9. Správce neprovádí jakékoliv rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracováním včetně profilování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.