Revize tlakových nádob Ostrava

Nabízíme služby v oblasti revizí tlakových nádob pro Ostravu a okolí. Poskytujeme také školení pracovníků s tlakovými nádobami s následným udělením oprávnění pro ZZ a TNS - ITI a BÚ.

Proč dělat pravidelné revize tlakových nádob?

Hlavním důvodem, proč je potřeba provádět pravidelné revize tlakových nádob je zachování jejich provozuschopnosti a tím i zajištění bezpečnosti při dovolené manipulaci. Revize má vlastní, jasně dané požadavky na kvalitu a zkušenosti revizního technika.

  • Revizní technik musí být odborně způsobilý a musí se vám prokázat osvědčením.
  • Revize tlakových nádob může následně provádět pouze technik s osvědčením.
  • Interval revize nádob a její rozsah, je pevně stanoven v technické normě ČSN 69 00 12.
  • Po každé revizi musí být výstupem tzv. revizní záznam ve formě protokolu.
  • Termín tlakové zkoušky nádoby se provádí nejpozději do 9 let od poslední revize, případně na podnět kontrolního orgánu.
  • Při kontrole ze strany dozorčího orgánu je majitel tlakových lahví povinen tyto lahve připravit k odbornému posouzení.

Výchozí revize

Provádí se u nových lahví před uvedením do provozu, případně u repasovaných a nebo při změně jejího použití.

Provozní revize

V případě provozní revize jde o kontrolu, kterou je nutno provést do dvou týdnů od uvedení do provozu.

Zkouška těsnosti

Zkoušku těsnosti provádíme po každé vnitřní revizi, při hledání místa netěsnosti nebo při nařízení technika či orgánu.

Zkouška tlaku

Tlakovou zkoušku provádíme na základě normy. Při repasu, 2 leté neaktivitě, u podezření na překročení limitů.

Potřebujete zkontrolovat v jakém stavu jsou Vaše tlakové nádoby? Rádi vám pomůžeme.

REV servis ZZ s.r.o.

Hlavní třída 843/54
Ostrava-Poruba
708 00
Česká republika

Provozovna

Štramberská 2976/25
Ostrava - Vítkovice
703 00
Česká republika