Školení jeřábníků Ostrava a okolí

V rámci našich služeb v oblasti revizí a servisu zdvihacích zařízení nabízíme také školení jeřábníků a další obsluhy pro všechna zdvihací zařízení. Naši lektoři disponují dlouholetou praxí v oboru a znají nejnovější trendy a nároky, s kterými se uchazeči setkají v běžném provozu. Díky našemu školení nebudete mít problém najít kvalitní uplatnění v oboru.

Jeřábníkem je osoba, která je zodpovědná za ovládání jeřábu v okamžiku manipulace s břemeny, případně s jeho montáží. Každý kvalifikovaný jeřábník je povinen ovládat jeřáb s ohledem na zachování bezpečnosti práce na pracovišti s předcházením vzniku škod na okolním majetku či materiálu. K ruce má v drtivé většině případů vazače či signalistu, který mu pomáhá s orientací či manipulací s materiálem, jeho upevněním a bezpečným přemístěním na místo uložení či montáže. 

Náležitosti jeřábnického průkazu

 • jméno a příjmení držitele
 • číslo průkazu
 • datum narození držitele
 • datum vystavení a razítko vystavitele
 • konkrétní třída a druhy jeřábů
 • informace o zácviku při zanesení nové třídy
 • informace o zdravotní způsobilosti
 • informace o pravidelných školeních

Je třeba školení pravidelně opakovat?

Ano, školení jeřábníků a další obsluhy zdvihacích zařízení je nutné pravidelně školit a potvrzovat jejich způsobilost nejen teoretickou, ale i zdravotní. Sice není žádný jednotný předpis pro interval opakovaného školení, je však nutné jej upřesnit v systému bezpečné práce. Nejčastěji se v praxi uvádí interval 12 měsíců. Vaše pracovníky proškolíme a povedeme evidenci, která Vám včas řekne, kdy je potřeba znovu proškolit Vaše zaměstnance.  O proběhlých školeních pak historicky vedeme záznamy.

V případě zdravotního stavu nařizuje pravidelný interval přímo zákon, konkrétně odst. 3. vyhlášky č.79/2013 Sb.

 • Pracovníci do 50 let jednou za 4 roky.
 • Pracovníci nad 50 let jednou za 2 roky.
 • Individuálně lze nastavit kratší intervaly, nicméně je nutné je zanést do Systému bezpečné práce.

Potřebujete zajistit jednorázové či pravidelné školení pro Vaše jeřábníky a další obsluhu zdvihacích zařízení? Kontaktujte nás.

REV servis ZZ s.r.o.

Hlavní třída 843/54
Ostrava-Poruba
708 00
Česká republika

Provozovna

Štramberská 2976/25
Ostrava - Vítkovice
703 00
Česká republika